Aktualności

Zobacz wszystkie
17 grudnia 2021

Wyniki XVII Konkursu Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”

Wyniki XVII Konkursu Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”
Cieszyn – Czeski Cieszyn
16 – 17. 12. 2021

Jury w składzie:

 • Prof. Jadwiga Wronicz – przewodnicząca jury, emerytowana profesor zakładu Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
 • Leszek Richter – członek, prezes Sekcji Ludoznawczej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z siedzibą w Czeskim Cieszynie
 • Adam Cekiera - członek, przedstawiciel Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach

sekretarz i konferansjer: Agnieszka Pawlitko

Kategoria A (3 – 6 lat)

I Miejsce

 • Adam Szkawran (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)

II Miejsce ex aequo:

 • Marie Czepczor (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)
 • Nadia Ferfecka (Górki Wielkie)

III Miejsce

 • Julia Bojda (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach – Przedszkole Publiczne w Kiczycach)

wyróżnienia:

 • Benjamin Babik (Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie z Oddziałami Przedszkolnymi)
 • Agata Mańka (Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie z Oddziałami Przedszkolnymi)

Kategoria B (7 – 10 lat)

I Miejsce

 • Jan Szkawran (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)

II Miejsce ex aequo:

 • Ewelina Ferfecka (Górki Wielkie)
 • Karolina Jochymek (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)

III Miejsce

 • Zofia Francuz (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce)

wyróżnienia:

 • Tomasz Wróbel (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)
 • Julia Pietrasina (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)

Kategoria C (11 – 15 lat)

I Miejsce

 • Elizabeth Byrtus (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)

II Miejsce

 • nie przyznano

III Miejsce

 • Amelia Szuścik (Zebrzydowice)

Kategoria D (16 lat i więcej)

I Miejsce

 • nie przyznano

II Miejsce

 • nie przyznano

III Miejsce

 • Anna Ponikiewska (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie)

wyróżnienie:

 • Kacper Sikora (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie)

Kategoria E (grupy)

I Miejsce

 • nie przyznano

II Miejsce

 • Bukowianki: Natalia Zogota, Eliška Gazur (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)

III Miejsce

 • nie przyznano

wyróżnienie:

 • Siostrziczki: Bogna i Anna Jiravská (Szkoła Podstawowa z polskim językiem nauczania w Suchej Górnej)

Nagrody specjalne

 • Nagroda specjalna od Dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie dla najmłodszego uczestnika dla Julii Bojdy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiczycach – Przedszkola Publicznego w Kiczycach
 • Nagroda specjalna od Prezesa Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach dla rodziny Szkawran za kultywowanie i pielęgnowanie tradycji

W dniu 28.12.2021 o godz. 16.00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie odbędzie się Finał Konkursu Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”. Wystąpią i zaprezentują się laureaci I, II i III miejsc w każdej kategorii. Wszyscy nagrodzeni zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami. Laureaci proszeni są o przybycie pod opieką opiekunów prawnych i zachowanie rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Powrót