Taniec Żydowski

Uczestnicy zajęć poznają podstawy tańców izraelskich, żydowskich, chasydzkich i jemeńskich.
Warsztaty tańca żydowskiego prowadzi Dorota Herok.

 Zajęcia odbywają się:

  • CZWARTKI
       godz. 16:30 – 18:00