Pracowania Malarstwa i Rysunku

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, wyzwalanie kreatywnej postawy, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych; dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze; rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej, rozwijanie umiejętności posługiwania sie różnorodnymi technikami plastycznymi; budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. Uczestnicy biorą udział w konkursach. Swoje prace prezentują również na wystawach.

Instruktorem zajęć jest absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie Aleksandra Mazur-Wilk.

PRACOWNIA MALARSTWA I RYSUNKU
PIERWSZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - 14.09. godz. 16.00 (dzieci), 16.30 (dorośli)  

  • ŚRODY
    - godz. 10.00 – 12.00 seniorzy
  • ŚRODY, CZWARTKI
    - godz. 16.00 – 17.00 grupa I, II dzieci,
    - godz. 17.00 – 18.00 grupa III, IV dzieci,
    - godz. 18.00 – 20.00 młodzież i dorośli