Pracowania Malarstwa i Rysunku

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, wyzwalanie kreatywnej postawy, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych; dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze; rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej, rozwijanie umiejętności posługiwania sie różnorodnymi technikami plastycznymi; budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. Uczestnicy biorą udział w konkursach. Swoje prace prezentują również na wystawach.

Instruktorem zajęć jest absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie Aleksandra Mazur-Wilk.

PRACOWNIA MALARSTWA I RYSUNKU

Dzieci gr. 1 - Środa 16:00 - 17:00

Dzieci gr. 2 - Środa 17:00 - 18:00

Dzieci gr. 3 - Czwartek 16:00 - 17:00

Dzieci gr. 4 - Czwartek 17:00 - 18:00

 

Młodzież+dorośli gr. 1 - Wtorek 18:00 - 20:00

Młodzież+dorośli gr. 2 - Środa 18:00 - 20:00 

Młodzież+dorośli gr. 3 - Czwartek 18:00 - 20:00

 

Seniorzy - Środa 10 - 12