Pracowania Malarstwa i Rysunku

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, wyzwalanie kreatywnej postawy, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych; dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze; rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej, rozwijanie umiejętności posługiwania sie różnorodnymi technikami plastycznymi; budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. Uczestnicy biorą udział w konkursach. Swoje prace prezentują również na wystawach.

Instruktorem zajęć jest absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie Aleksandra Mazur-Wilk.

Zajęcia organizacyjne odbędą się 16 września 2021 r. w godzinach:
- 16.00 - dzieci
- 16.30 - młodzież i dorośli