Pracowania Malarstwa i Rysunku

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, wyzwalanie kreatywnej postawy, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych; dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze; rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej, rozwijanie umiejętności posługiwania sie różnorodnymi technikami plastycznymi; budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. Uczestnicy biorą udział w konkursach. Swoje prace prezentują również na wystawach.

Instruktorem zajęć jest absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie Aleksandra Mazur-Wilk.

 

Zajęcia odbywają się w środy i czwartki:

  • 16.00-17.00 gr. 1 dzieci

  • 17.00-18.00 gr. 2 dzieci

  • 18.00-20.00 dorośli

_pracownia-malarstwa-i-rysunku-kopia