Aktualności

Zobacz wszystkie
08 lipca 2022

Pozyskujemy fundusze na Kulturę!

Końcem czerwca zakończyliśmy realizację trwającego od ubiegłego roku projektu w ramach programu Narodowe Centrum Kultury "Konwersja cyfrowa domów kultury". To bezprecedensowy projekt, dzięki któremu dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego do XXI wieku. Otrzymaliśmy prawie 93 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, aparatów fotograficznych, komputerów i oprogramowania. Dodatkowo nasi pracownicy skorzystali z bogatego pakietu bezpłatnych szkoleń - stacjonarnych i online, m.in. z realizacji dźwięku i obrazu, marketingu w sieci, projektowania oferty kulturalnej z uwzględnieniem działań w sieci i wykorzystania odpowiednich narzędzi.

To nie wszystko! Z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska Euroregionu Śląsk Cieszyński otrzymaliśmy 30 tys. EURO (prawie 160 tys. zł) na projekt "Bożonarodzeniowa tradycja". Większość tej kwoty przeznaczona zostanie na zakup hali namiotowej (20 x 10 m) oraz organizację świątecznego Jarmarku Świętego Mikołaja. Namiot posłuży w przyszłości organizatorom imprez i festiwali po obu stronach Olzy.

Z kolei "Dom Narodowy dostępny dla wszystkich" to nazwa projektu, który uzyskał dofinansowanie z programu "Kultura bez barier", którego operatorem jest PFRON. 141.500 zł zostanie wydane na zwiększenie dostepności Domu Narodowego dla osób z ograniczeniami i specjalnymi potrzebami - w głównej mierze z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Zakupimy m.in. pętlę indukcyjną, odpowiednio oznaczymy pomieszczenia w instytucji (tabliczki informacyjne w brajlowskie, plany tyflograficzne), powstanie film promocyjny z audiodeskrypcją i tłumaczeniem w języku migowym, zmodernizowana zostanie strona internetowa COKu. Ponadto odbedą się liczne warsztaty, koncerty, spotkania i wystawa.

W niełatwych czasach, dynamiczny rozwój instytucji kultury byłby trudny bez pozyskiwania środków zewnętrznych. Dzięki realizacji projektów, możemy stale rozszerzać naszą ofertę kulturalną i podwyższać jakość wszelkich naszych działań, zarówno offline, jak i online!

Powrót