Informacje

Nazwa:
XIX Konkurs Gwar "Po cieszyńsku po obu stronach Olzy"
Miejsce:
Dom Narodowy
Data:
2023-11-24 16:00 -
Miejsce:
Dom Narodowy
Opis:

Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy", Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach, Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Republice Czeskiej oraz Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO w Republice Czeskiej zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIX edycji Konkursu Gwar "Po cieszyńsku po obu stronach Olzy".

Konkurs GWAR po raz XIX kierowany jest do dzieci, uczniów i młodzieży wszystkich typów placówek i szkół historycznej Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach Olzy, w Polsce i Republice Czeskiej. Uczestników KONKURSU GWAR mogą zgłaszać placówki opiekuńczo – wychowawcze, szkoły wszelkich typów, placówki kultury, rodzice i opiekunowie prawni. Mogą w nich uczestniczyć także uczniowie, którzy ukończyli 18 lat i sami, z własnej inicjatywy, zgłoszą uczestnictwo w konkursie. Zachęcamy wychowawców, nauczycieli, pracowników placówek kultury a także rodziców i dziadków by mobilizowali i włączali się w przygotowania dzieci i młodzieży szkolnej do udziału w konkursie GWAR, kultywowania i zachęcania do mówienia językiem ojców i praojców, ubierania autentycznych strojów, odtwarzania obrzędów i zwyczajów oraz prezentowania w formie scenicznej wydarzeń z przeszłości i czasów współczesnych. Laureaci Konkursu Gwar mogą być zapraszani na lokalne uroczystości, festiwale i konkursy organizowane w szkołach, placówkach kultury oraz na regionalnych imprezach na terenie Polski i Republiki Czeskiej, np. w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej czy Gorolskigo Święta w Jabłonkowie.

Terminarz:

  • 25 października 2023 - termin przyjmowania zgłoszeń
  • 8 - 9 listopada 2023, godz. 9:00 - przesłuchania konkursowe w Domu Narodowym w Cieszynie
  • 24 listopada 2023, godz. 16:00 - Koncert Finałowy w Domu Narodowym w Cieszynie

PLIKI:

Zgłoszenia - wypełniony i podpisany formularz karty zgłoszenia należy wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy a.pawlitko@domnarodowy.pl, w wyjątkowych sytuacjach można dostarczyć wypełnioną kartę osobiście do COK "Dom Narodowy".

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023"
Wróć do listy