Informacje

Nazwa:
I Międzynarodowy Konkurs Malarski im. Pawła Wałacha
Miejsce:
Cieszyn i Śląsk Cieszyński
Data:
2023-12-12 00:00 - 2024-02-20 00:00
Miejsce:
Cieszyn i Śląsk Cieszyński
Opis:

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” i Uniwersyteckie Liceum Sztuk Plastyczne w Cieszynie z przyjemnością przedstawiają nową inicjatywę, powołaną do życia z myślą o upamiętnieniu zmarłego w 2022 roku, znakomitego zaolziańskiego malarza Pawła Wałacha. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w I Międzynarodowym Konkursie Malarskim im. Pawła Wałacha! Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do twórczego spędzania czasu i inspiracji regionem Śląska Cieszyńskiego. Na konkurs można przesyłać prace związane z regionem: pejzaże, stare chaty, prace inspirowane zwyczajami, strojami ludowymi i samym artystą Pawłem Wałachem (portrety).

Uczestnicy Konkursu:

  • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży.
  • Kategoria I – dzieci do 6 roku życia;
  • Kategoria II – dzieci 7 – 11 lat;
  • Kategoria III – dzieci i młodzież 12 – 14 lat.

TERMINY:

  • czas trwania konkursu: 12 grudzień 2023 r. – 28 luty 2024 r.
  • termin nadsyłania prac: 20 lutego 2024 r.
  • publikacja wyników w mediach społecznościowych i na stronie www Domu Narodowego - do 26 lutego 2024 r.
  • finał i oficjalne wręczenie nagród - 28 lutego 2024 r. - Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy”

ZGŁOSZENIA:

Prace wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, farby, kredki, pastele, wycinanka) na papierze w formacie A3 należy dostarczyć w oryginale do dnia 20 lutego 2024 r. na adres organizatora: Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, 43-400 Cieszyn. Praca powinna być opatrzona następującymi informacjami: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa (wiek), imię i nazwisko opiekuna konkursu z ramienia szkoły/imię i nazwisko rodzica lub opiekuna (w przypadku zgłoszeń indywidualnych), adres i numer szkoły, nr telefonu/adres i numer szkoły, nr telefonu rodzica lub opiekuna (w przypadku zgłoszeń indywidualnych). Do przesłanych prac należy dołączyć wypełniony formularz ZGŁOSZENIA. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność wykonania (kompozycja, czytelność przekazu), jakość, estetykę wykonania, staranność.

PLIKI DO POBRANIA:

NAGRODY:

  • Spośród prac zakwalifikowanych do konkursu Komisja konkursowa przyzna: nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów i uczestników konkursu.

 

PAWEŁ WAŁACH
urodził się w 2.02.1942 r. w Śmiłowicach. Należał do Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Republice Czeskiej, gdzie przez wiele lat był prezesem oraz do Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Nieborach (Zaolzie). Malował obrazy olejne mówiące o tematyce regionu Śląska Cieszyńskiego – pejzaże, stare chaty góralskie, stroje czy obrzędy. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, reprezentował region podczas plenerów malarskich w kraju i poza jego granicami.

 

 
Wróć do listy