ZJEDNOCZONE KULTURY CIESZYNA 2014-2020

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Celem projektu jest wspólne prezentowanie kultury Śląska Cieszyńskiego szerokiemu gronu odbiorców po obu stronach granicy. Poprzez zrealizowanie projektu  zwiększy się intensywność współpracy obu instytucji kultury w regionie przygranicznym.

Współfinansowanie: projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020