Tradycja obu Cieszynów

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności wydarzenia Święto Trzech Braci poprzez wykorzystanie niematerialnego dziedzictwa kultury, propagowanie miejscowych tradycji oraz ożywienie legendy o założeniu miasta, turystów z czesko – polskiego przygranicza i przyczynienie się do zwiększenia frekwencji odwiedzania regionu Śląska Cieszyńskiego. Poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału źródeł kultury nastanie zwiększenie frekwencji odwiedzania regionu, co będzie spełnieniem specyficznego celu osi priorytetowej 2, Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa