Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o wspólną ofertę turystyczną budowaną wokół fenomenu i dziedzictwa cieszyńskiej kultury ludowej. W tym celu zostanie
powołane wspólne Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, które będzie miejsce prezentacji i koordynacji produktu turystycznego opartego o ludową kulturę Śląska Cieszyńskiego.

 

Współfinansowanie: projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020