Dom Narodowy dostępny dla wszystkich

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dom Narodowy dostępny dla wszystkich”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Projekt ma na celu dotarcie z ofertą kulturalną do osób ze szczególnymi potrzebami - w głównej mierze z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Zaplanowano szereg wydarzeń kulturalnych, jak: koncerty, warsztaty, spotkania oraz wystawę. Wszystko po to, aby dotrzeć do osób, które wcześniej nie miały takiej możliwości. Temat wydarzeń będzie różnorodny skierowany do wszystkich grup wiekowych od dzieci, poprzez młodzież, osoby dorosłe i seniorów. W każdej z tych kategorii wiekowych są osoby, którym warto zaproponować wydarzenia kulturalne. Cieszyński Ośrodek Kultury jako pierwsza instytucja kultury w Cieszynie zamierza rozszerzyć swoją ofertę i przygotowywać wydarzenia starając się projektować je w sposób umożliwiający ich odbiór przez osoby z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami. Dom Narodowy jest miejscem wszystkich i każdy ma prawo skorzystać z jego oferty.

Celem przedsięwzięcia będzie dotarcie do osób ze szczególnymi potrzebami i zaproponowanie im wydarzeń kulturalnych. Z przeprowadzanych przez nas lokalnych diagnoz wynika, iż w Cieszynie jest spora grupa osób, które ze względu na różne deficyty i specjalne potrzeby nie mają możliwości uczestniczenia w atrakcyjnej ofercie kulturalnej. Ten projekt ma to zmienić. Jego celem jest także uwrażliwienie widzów na piękno otaczającego świata, możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych, obcowanie ze sztuką i innymi ludźmi. Ważna jest również integracja z innymi osobami oraz nawiązywanie kontaktów. Po dwóch latach pandemicznego zamknięcia i odosobnienia ważne jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do swobodnego spotkania i wymiany poglądów.