12. Przegląd Filmowy „Wakacyjne Kadry”

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

12. Przegląd Filmowy „Wakacyjne Kadry” jest imprezą skierowaną do publiczności zainteresowanej filmem, w tym widzów z Czech i Słowacji. Promuje wiedzę filmową poprzez np. cykle filmów dokumentalnych, o sztuce, historyczne oraz pokazy o charakterze retrospektywnym.  Projekcje są wzbogacone o działania interdyscyplinarne prelekcje, warsztaty , spotkania z aktorami oraz koncerty. Działania te prowadzą do pogłębienia wiedzy o kinematografii, szczególnie trudno na co dzień dostępnej w naszych kinach.

W tej edycji proponujemy darmowe projekcje plenerowe na cieszyńskim rynku. W wakacyjne weekendy pokazujemy najlepsze polskie produkcie z ostatnich lat oraz klasyczne filmy nieme z muzyką wykonywaną „na żywo”.

Impreza znalazła już od lat stałe miejsce w kalendarzu kulturalnym Cieszyna.
Więcej o Festiwalu: www.wakacyjnekadry.pl

Projekt dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Program FILM 2017).